بیشترین سرمایه‌گذاری‌هائی که در رابطه با مطالعات سیستماتیک در خصوص درک معضل اعتیاد و برای اجرای برنامه‌های پیشگیری و درمان در دهه اخیر به‌عمل آمده، توسط ایالات متحده آمریکا صورت گرفته است. سرمایه‌گذاری‌های مربوط به برنامهٔ کاهش تقاضا اعم از مطالعات، پیشگیری و درمان در سطح کشور آمریکا از ۹/۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۵ به ۶/۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۹ رسید که این مقدار برابر ۲۰ دلار به ازای هر نفر در این کشور بود که براساس استانداردهای جهانی رقم بسیار بالائی محسوب می‌شود... .

فایل(های) الحاقی

اصول مربوط به کاهش تقاضا (اپیدمیولوژی، پیشگیری و درمان) slake.pdf 1,213 KB application/pdf