کتابی که پیش روی شماست پیش‌درآمدی است بر نگاه به فرد و جامعه در غرب و وضعیتی که انسان شرقی به‌خصوص ایرانی در دورهٔ مدرن دارد. در این متاب ضمن نقد و بررسی جامعه و انسان مدرن غربی سعی شده نشان داده شود که با چه مبانی و اصولی غرب به وضعیت فعلی خود رسیده است و در شرایط کنونی خود چه نیازی به عرفان دارد.<br /> از نیهیلیسم تا عرفان<br /> دوست من!<br /> گمان می‌کنم وقتی صادقانه و عمیق در اوقات تنهائی و خلوتت در خود فرو می‌روی و می‌اندیشی درمی‌یابی که سیاهی یک ترس موهوم بر زندگیت سایه افکنده وناآ‌گاهانه ابهام یک اندوه نامعلوم، تو را می‌کاهد. ترس از دست دادن عزیزانت، اندوه جدایی همیشگی از نزدیکانت، بیم از میان رفتن خودت، هراس ابتلای به بیماری‌های غیرقابل علاج و ترس از ناتوانی در برابر مشکلات لاینحل...

فایل(های) الحاقی

هنوز هم خورشید از شرق می‌درخشد hanooz-khorshid az shargh miderakhshad.pdf 727 KB application/pdf