دو دههٔ مبارزه در مقابل ورود مواد مخدر به کشور نتوانسته است رشد صعودی مصرف مواد مخدر را متوقف سازد این در حالی است که شعار اصلی پارادایم کنترل عرضه، ریشه‌کنی ورود این مادهٔ خطرناک به درون جامعه است. نتیجه عملی صرف بودجه‌های کلان در مبارزه علیه ورود این ماده به درون کشور را می‌توان به‌خوبی در آمارها مشاهده کرد، نرخ رشد اعتیاد هنوز مثبت است. سؤال اساسی این است که چرا علیرغم افزایش روزافزون مبارزه علیه اعتیاد شاهد افزون نرخ رشد اعتیاد هستیم؟ به این سؤال می‌توان از مناظر مختلفی پاسخ گفت به‌عنوان مثال می‌توان برنامه‌های اجرائی، مدیریت، شیوهٔ عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای انتظامی، نظامی و امنیتی مسئول کنترل عرضه و مهار قاچاق مواد مخدر را نقد کرد. می‌توان موقعیت خاص ایران را برنامه عدم موفقیت قرار داد اما یک پاسخ به این سؤال می‌تواند این باشد که نگاه به مبارزه ملی علیه مواد مخدر نگاهی غبرسیستمی است... .

فایل(های) الحاقی

درآمدی بر استراتژی کاهش تقاضا (ابعاد تجربی و نظری) Strategy.pdf 199 KB application/pdf