..... این جور نیست که اگر یک حکومت اسلامی پیدا بشود، دیگر زندگی مردم را برهم می‌زند، و توپ و تانک و این چیزها دیگر نمی‌خواهیم و ما می‌خواهیم الاغ سوار بشویم، حرف‌های مفت است که می‌زنند. کجای قرآن، کجای احکام قرآن، کجای احکامی که خود روحانیون (دارند) یک همچو کلمه‌ای ازشان صادر شده است که ما با ظاهر تجدد مخالفیم آقا... .<br /> ... افیون معنایش این است که مثل تریاک، این مواد مخدره که استعمال می‌کنند و انسان بعد از استعمالش به چرت می‌رود.. .

فایل(های) الحاقی

پرتوی از افق اندیشه امام (ره) ـ گزیدهٔ دیدگاه‌های حضرت امام خمینی (ره) پیرامون مواد مخدر و اعتیاد emam_khomeini.pdf 775 KB application/pdf