فقدان بررسی تفاوت‌های جنسیتی در خصوص اعتیاد و مسائل پیرامون آن و نیز کمبود یا فقر پژوهش دربارهٔ زنان و اعتیاد، مطالعه و بررسی تحقیقات خارجی برای تعقیب ادبیات تحقیق و کنکاش در آنها را لازم می‌سازد. شایان ذکر است که این متن مربوط به یکی از تحقیقات تحت عنوان ”زمان و مسائل جنسیتی در سوء‌مصرف مواد و درمان اعتیاد“ است. عوامل عاطفی یک عامل تعیین‌کننده برای مصرف مواد مخدر در بین زنان نوجوان است. زنان نوجوان ممکن است بیشتر به پاسخ‌های کلیشه‌ای به فشارهای روانی در استفاده از مواد مخدر متمایل و مستعد باشند تا حدی که زنان نوجوان تمایل در استفاده از داروها و مواد برای فرار عاطفی نشان می‌دهند... .

فایل(های) الحاقی

اعتیاد زنان، تفاوت‌های جنسیتی در زمینه سوء‌مصرف مواد مخدر و درمان آن drug-woman.pdf 505 KB application/pdf