فایل‌ها هم به مدیر نیاز دارند: <br /> هر کدام از ما روزانه ساعت‌ها پای رایانه می‌نشینیم و با فایل‌ها و برنامه‌های مختلف آنها کار می‌کنیم و گاه پیش آمده است که فایل‌های خود را از دست داده‌ایم. بدترین فاجعه‌ای که ممکن است کاربر رایانه را تهدید کند، از دست دادن اطلاعات است. اتفاقی که ممکن است برگشت ناپذیر باشد و زحمات چندین سالهٔ یک فرد را به باد بدهد. <br /> در این مقاله قصد داریم نکاتی دربارهٔ مدیریت فایل‌ها ارائه کنیم چگونگی ذخیره سازی پشتیبانی و کار با فایل‌ها محور اصلی بحث ما را تشکیل می‌دهد...

فایل(های) الحاقی

۱۰ نکته در کار با فایل‌ها 10 nokte dar kar ba file ha.pdf 75 KB application/pdf