دسترسی به همه حساب‌ها با استفاده از سرویس وبی رایگان که در سایت http://www.fusemail.com ارادئه می‌شود، تمام حساب‌های پست الکترونیک وبی و POP3 خود را از یک نقطه کنترل کنید. تحویل نکته در محل سرویس رایگان ”نکته‌ها با e-mail “ از طرف نویسندگان کتب Tips For Dummies راه اندازی شده که مسایل فنی، تکنولوژی، تفریحی و غیره را پوشش می‌دهد. نشانی http://etips.dummies.com/signup.asp فرعی به جای اصلی برای مکاتبه با گروه‌های خبری یا شرکت‌ها از حساب‌های رایگانی چون yahoo و hotmail استفاده کنید تا صندوق پستی‌تان از هرزنامه پر نشود.

فایل(های) الحاقی

۹ نکتهٔ تکمیلی در وب 9 nokteye takmili dar web.pdf 40 KB application/pdf