مقدمه<br /> این دوره آموزشی شامل مجموعه مقالات دوره‌ای و مرتبط به هم و چندین مثال عملی مختلف است که من در آنها تلاش کردم با زبانی ساده و از کوتاه‌ترین راه شما را با آشنا HTML کنم. بعد از به پایان رساندن این دوره شما می‌توانید با این زبان ساده وب سایت خودتان را به راحتی ایجاد کنید. فراگیری این زبان بسیار آسان است به شرط آنکه مقالات این دورهٔ آموزشی را با دقت دنبال کنید.

فایل(های) الحاقی

کتاب‌چهٔ نخست آموزش HTMLاز سری آموزشی Rastisoft e-learning ketabche nakhoste amoozeshe HTML.pdf 173 KB application/pdf