اگر روزانه با ایمیل کار می‌کنید در این مطلب چند طرفند کوچک در رابطه با صندوق ایمیل‌های یاهو و هات میل ارائه شده که می‌تواند همراه شما باشد تا ترفندها و ریزه کاری‌هایی را یاد بگیرید که در امور روزانه به شما کمک می‌کند.<br /> ۱. آیا نامه به یاهو رسید؟<br /> زمانی که وارد یاهو می‌شوید و نامه‌هایتان را کنترل می‌کنید گاهی پیش می‌آید که وقتی صرف خواندن یک یا چند نامه کرده و بدین ترتیب زمان می‌گذرد. حال که در یاهو هستید، چگونه بفهمید که آیا نامهٔ جدیدی طی این زمان به صندوق نامه‌هایتان رسیده یا نه...

فایل(های) الحاقی

۸ نکتهٔ مهم در باب استفاده از ایمیل 8 nokteye mohem dar babe estefade az email.pdf 77 KB application/pdf