غالباً آنتن‌های کوچک موجود در بازار برای دریافت سیگنال برنامه‌های ماهواره‌ای، در اثر تداخل امواج رادیویی مزاحم زمینی terrestrial interference غیر قابل استفاده می‌شوند. با روش‌های زیر می‌توان بدون نیاز به دانش فنی، تجهیزات و مسایل اضافی و صرف هزینهٔ زیاد، مشکل را برطرف ساخت. آنتن مورد نظر در مثال ما دارای قطر یک متر و زاویهٔ elevation ده درجه روی افق است باید توجه کرد که این تکنیک‌ها زمانی مؤثر است که اختلال در امواج ماهواره‌ها محلی باشد نه اینکه امواج ماهواره روی uplink یا از مبداء هدف اختلال قرار گیرند.

فایل(های) الحاقی

محافظت آنتن‌های ماهواره‌ای از اختلالاتی که امواج رادیویی مزاحم (پارازیت‌ها) به وجود می‌آورند mohafezate antenhaye mahvarei az ekhtelalati ke parazit ha be vojood miavarand.pdf 137 KB application/pdf