این روش نیاز به یک کامپیوتر و یک اینفرارد یا بلوتوث یا رم ریدر داره.<br /> ابتدا توسط کامپوتر برنامهٔ ورد پد را اجرا کنید، در خط اول آن این‌چنین بنویسیسد.<br /> M tab E tab H tab D tab I یا blu tab too tab th یا f tab 1 tab 6.<br /> دقت کنی د که منظور از tab همان کلید tab است که در سمت چپ کیبورد قرار دارد.

فایل(های) الحاقی

کدی برای ری‌استارت کردن گوشی‌ها در هنگام جستجوی بلوتوث شما kodi baraye restart kardan egooshie shoma hengame jostojooye bluetoose shoma.pdf 41 KB application/pdf