۱. برای ایجاد رمز از حروف بزرگ و کوچک به صورت یک در میان استفاده کنید.<br /> ۲. حروف اول کلمات یک جمله را به عنوان رمز عبور خود انتخاب کنید.<br /> ۳. عدد یا تاریخی را یاد بگیرید و آن را با شیفت تایپ کنید.<br /> ۴. مغتی را در نظر بگیرید و سپس حروف سمت راست آن را که بر روی صفحه کلید قرار دارد بنویسید.<br /> ۵. لغت یا ترکیبی را برای خود در نظر بگیرید و بعد آن را به هم بریزید بدین گونه که حروف اول آن را با حروف آخر حرف یکی مونده به آخر را با حرف دوم و... به همین ترتیب ادامه دهید....

فایل(های) الحاقی

۷ روش برای حرفه‌ای برای ایجاد رمز عبور در یاهو 7 ravesh baraye herfei baraye ijade ramze oboor dar yahoo.pdf 39 KB application/pdf