دستورالعمل اول<br /> جماعتی از این جانب طلب موعظه و نصیحت می‌کنند، اگر مقصودشان این است که بگویم و بشنوند و بار دیگر در وقت دیگر بگوئیم و بشنوند، حقیر عاجزم و بر اهل اطلاع پوشیده نیست.<br /> و اگر بگویند کلمه‌ای می‌خواهیم که امالکلمات باشد و کافی برای سعادت مطلقه دارین باشد، خدای تعالی قادر است که بیان حقیر آن را کشف فرماید و به شما برساند.<br /> پس عرض می‌کنم که غرض از خلق، عبودیت است و حقیقت عبودیت ترک معیصت است در اعتقاد که عمل قلب است و جوارح...

فایل(های) الحاقی

یازده دستورالعمل از آیت‌الله بهجت 11dastorolamal az ayatolah behjat.pdf 63 KB application/pdf