امروز حفظ منابع آب یعنی حیاتی‌ترین ماده‌ای که بشر به آن نیاز دارد به‌طور فزاینده‌ای مورد توجه مجامع مختلف بین‌المللی قرار گرفته است. رشد روزافزون جمعیت و در نتیجه بهره‌برداری بیش ار حد از منابع محدود آب از یک طرف و آلوده شدن آنها به سبب فعالیت‌های گوناگون زیستی، کشاورزی و صنعتی بشر از طرف دیگر همگی دست به دست هم داده و زنگ خطر بحران آب را در سال‌های آینده به صدا در آورده است.<br /> بنابراین حفظ کیفیت فیزیکی، شیمیائی و بیولوژیکی منابع آب سرلوحهٔ فعالیت بسیاری از سازمان‌هائی است که به نحوی با این منابع سروکار دارند...

فایل(های) الحاقی

تصفیه و ضدعفونی آب و فاضلاب tasfiye va zedeofoniye ab va fazelab.pdf 239 KB application/pdf