رابطهٔ موزه با فرهنگ هر ملت و هر قوم توصیفی دربارهٔ ساختمان این موزه، موقعیت شهری و تاریخی این بنا ـ شرحی دربارهٔ اشیائی که در این موزه نگهداری می‌شود: خاتم‌کاری، منبت‌کاری، قطعات زری و مخمل، قالیچه‌ها، کاشی، نقره‌کاری، تابلوهای نقاشی ـ اسامی اساتید و هنرمندان که نمونه‌ای از کارشان در موزه موجود است.<br /> گفتار خود را به شناساندن مکانی که آثار ملی معاصر در آن جای گرفته است اختصاص داده و دربارهٔ اشیائی که محصول کارگاه‌های هنرهای زیبای کشور است و از زمان افتتاح موزه تا کنون در این مکان نگهداری می‌شود فهرست‌وار سخن خواهیم گفت و ضمناً طی این سلسله مقالات راجع به زندگی سایر استادان مینیاتور و تحلیل آثار ایشان در آینده مدلل خواهیم ساخت که موزهٔ هنرهای ملی با حجم کوچک خود در مقام مقایسه با سایر موزه‌های بزرگ در نزد هنرشناسان و شخصیت‌های بزرگ بین‌المللی مقامی بس ارجمند دارد...

فایل(های) الحاقی

موزه‌های ملی ایران mozehaye meli iran.pdf 197 KB application/pdf