آفتاب

مسابقه ریاضی آنلاینمسابقه ریاضی آنلاین بازی دونفره ای هست که در اون می تونید با سایر افراد در سراسر جهان بر روی محاسبه سریع تر روابط ساده ریاضی شامل ضرب, تقسیم, جمع و تفریق به رقابت بپردازد. سرعت عمل در این بازی نقش مهمی دارد .

مسابقه ریاضی آنلاین بازی دونفره ای هست که در اون می تونید با سایر افراد در سراسر جهان بر روی محاسبه سریع تر روابط ساده ریاضی شامل ضرب, تقسیم, جمع و تفریق به رقابت بپردازد. سرعت عمل در این بازی نقش مهمی دارد .