آفتاب

شوت گل ۲اگر از طرفداران بازی فوتبال هستید در دوئل مهاجم و دروازه بان شرکت کنید. هر سطح چالشی جدید برای نشان دادن مهارت های شما است.

‏هدف تیراندازی خود را در زمینه تیراندازی آزاد پرتاب در زمینه تیم فوتبال خود پس از بوق دادرسی داور یک لکه بر روی لبه منطقه لگد زدن. گلزن هدف شما به جلو، نشان دادن مهارت شما با اثر شات است. همچنین توانایی خود را برای دروازه بان دفاع از یک ضربه حریف تست کنید.
‏انگشت خود را برای ردیابی خط مسیر توپ بکشید، دروازه بان همیشه مانع را قرار می دهد تا شما نمیتوانید یک گل دریافت کنید. متناسب با شوت بسیار هدف، اما مراقب باشید که پست را ندهید. اگر توپ را لمس کند، پست نخواهد بود.
‏آنها می توانند در هر بخش از زمین مورد نیاز باشند، بنابراین زاویه شات ممکن است متفاوت باشد و مشکل افزایش می یابد.
‏همچنین به عنوان یک دروازه بان برای جلوگیری از انتشار بهترین تیراندازان گسل های جهان بازی می کند. تیم شما باید برنده شود.