آفتاب

کارت تبریک روز پدرکارت تبریک برای روز پدر


متن های زیبای تبریک روز پدر 


ظـاهـــرش جـــدیست ..

امـا دلـــی دارد کـه مــهربـانـی اش بـه وسعـت یک اقــیـانــوس است !

بــد قـول نــیـست .. امـــا گرفتار است

با او راه بیا

خــستـه کـه بــاشـد،تــنهـایش بــگــذار، تودار است

اما صبر کن خودش بعد حرفهایش رامی گوید !

او تمام دنیای من است …

پدر روزت مبارک


 ---------------------------------------------------- 


جمله ای که حسرتش رو دله من مونده میدونی چیه؟

«بابایی روزت مبارک!»

کاشکی فقط برای ۱ دقیقه برگردم به چند ساله پیش……

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی

روز مردتون مبارک…..برا شادی روح باباهایی که نیستن صلوات 


گالری تصاویر


وبگردی