آفتاب

کارت تبریک خانه نوخرید خانه جدید برای هر فردی موضوع خوشحال کننده ای است و اگر آشنایان یا دوستان شما به تازگی صاحب خانه ای نو شده اند بهتر است متن تبریک خانه نو را برای آن ها ارسال کنید و خودتان را در شادی آن ها شریک نمایید.


منزل نو مبارک!
امیدوارم این خانه جایی شود که در آن به همه ی آرزوهای تان برسید.


رویای شما به حقیقت پیوسته!
خانه جایی است که عشق در آن زندگی می کند
خاطرات ایجاد می شوند و شادی هرگز به پایان نمی رسد
خانه جدید مبارک!


خانه ای از آجر ساخته شده، خانه ای از عشق و رویاها ساخته شده!
امیدوارم که خانه جدید مکانی باشد برای موفقیت های روز افزون شما!
منزل نو مبارک!


یک کلید کاملا جدید
یک مکان کاملا جدید
یک لبخند خوشحال بر چهره های شما!
امیدوارم همسایه های خوبی داشته باشید
خونه نو مبارک!


حتی دیوار های گران قیمت ترین هتل های جهان هرگز نمی توانند
به اندازه دیوار های خانه خود آدم گرم باشند
منزل جدید مبارک!
وبگردی