آفتاب

کارت تبرک خانه نوکارت تبریک برای خانه جدید

پیام تبریک خانه نو

زوج زیبایی مثل شما

مستحق همچین خانه ی زیبایی هستند.

خونه جدید مبارکتون باشه

متن تبریک منزل نو مبارک

خانه جدید مانند درختی است که

از آن شاخه های دائمی

از خاطرات زندگی تشکیل می شود

و همچنین یادآور ریشه های شما خواهد بود

خانه جدید مبارک!

متن تبریک خانه خریدن

امیدوارم کسانی که

به خانه شما رفت و آمد می کنند،

عشقی را که در آنجاست احساس کنند

منزل جدید مبارک!


گالری تصاویر


وبگردی