آفتاب

"کتاب ۱۸ جلدی تفسیر اهل بیت علیهم السلام"کتاب «تفسیر اهل بیت (ع) زیر نظر علیرضا برازش، کارشناس ارشد قرآن و حدیث از دانشگاه تهران، تدوین و توسط انتشارات امیرکبیر منتشر شده و ۱۸ مجلد را شامل می‌شود

کتاب «تفسیر اهل بیت» در ۱۸ مجلد و ۱۲۳۸۱ صفحه و دارای ۲۷۷۱۸ حدیث از منابع معتبر شیعی  است، مقایسه تعداد احادیث با تفاسیر «نورالثقلین» «البرهان» نشان می‌دهد در این تفسیر تنها ۶۵۰ آیه تفسیر نشده است، در حالی که در تفسیر البرهان ۱۵۳۹ و تفسیر نورالثقلین ۲۴۱۷ آیه تفسیر نشده است.

طرح این تفسیر در سال ۸۳ آغاز شد و اقدام به دسته‌بندی احادیث گردید. لازم به ذکر است که در این تفسیر تنها از احادیث شیعی استفاده شده و تنها قسمت‌هایی از روایات که مربوط به تفسیر آیه هستند آمده است.

در این تفسیر از ابن‌عباس و علی ‌بن ‌ابراهی‌قمی روایات متعددی ذکر شده است. بنای این تفسیر شرح آیات و روایات نبوده و تنها در هنگام ارائه ترجمه، معنای برخی کلمات غریب به اختصار آمده است. از خصوصیات دیگر این تفسیر آن است که از  آوردن روایاتی که نتیجه‌ای جز شکاف میان مذاهب مختلف اسلامی ندارند، پرهیز شده است.پیوست ها


وبگردی