آفتاب

کتاب موتورهای هواپیما و بالگرداین کتاب برای دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی نگهداری و تعمیرات موتورهای هواپیما تدوین شده و برای کلیه مهندسین و تکنسین های موتور هواپیما و بالگرد مفید است .

نام کتاب: موتورهای هواپیما و بانکرد

مولف: مهندس علی آبادی

سوابق علمی و تجربیات: کارشناس ارشد مهندس تعمیر و نگهداری موتورهای هواپیما 40 سال فعالیت در بخش های موتور هواپیما و بالگرد ، توربین گاز ، توربین پمپ ، توربین کمپرسور ، توربین باد ، توربین های آبی معاونت موتور درشرکت صنایع هواپیمایی ایران (صها). مدیرعامل و عضوهیئت مدیره شرکت پمپ و توربین های آبی (پتکو). مدیر پروژه انتقال تکنولوژی و ساخت توربین باد.

قائم مقام مدیر عامل شرکت OTCT برای ساخت داخل توربین 25 مگاواتی ،SGT60 مدیر عامل شرکت دولر محرک (DMC) تعمیر و بازسازی توربین های گاز وزارت نفت ، مدرس روش های نگهداری و تعمیرات در وزارت صنایع ، مدرس توربین گاز در وزارت نفت .

محتوای کتاب: این کتاب در 14 فصل براساس بخش های مختلف موتورجت و سامانه های آن تدوین شده است.

در فصل اول: اصول اولیه عملکرد موتورجت و سیکل برایتون تشریح شده و در فصل دوم انواع موتورهای هواپیما و بالگرد نشان داده شده و از فصل سوم تا چهاردهم به بخش های داخلی و سامانه های موتور جت پرداخته شده است .

بخش کمپرسور ، توربین و محفظه احتراق بطور تفصیل مورد بحث قرارگرفته به گونه ای که قابل تعمیم به توربین گاز است.

تاریخ اولین چاپ و تعداد صفحات: این کتاب در 377 صفحه و 14 فصل در قطع وزیری در شهریور ماه 1399 توسط انتشارات نارون با شماره شابک 9780622073183507 و رده بندی کنگره TL701 و رده بندی دپویی 13445/629 و شماره کتاب شناسی ملی 7283612 به چاپ رسیده است .

وبگردی