آفتاب

کتاب صوتی شعر زندگی«شعر زندگی» را «سایه» سروده و همین کافی است برای اینکه مطمئن باشی که با شنیدنش جانت سرشار از زلال زندگی خواهد شد.

 سروده‌های ابتهاج درون‌مایه‌ای زنده و پوینده دارند.

در میان آنها این اثر او از زندگی و ماهیت آن می‌گوید.

شعر با سوالی شروع می‌شود و در همان ابتدا ذهن خواننده را به‌سوی نگرش او از زندگی می‌برد و همین‌که او درگیر پیدا کردن جوابی برای آن شد «سایه» ذهنیت و برداشت خود از این هستی و زندگی را در قالب کلمات ریخته و پیش روی او می‌گذارد.

بیشتر ما این شعر «سایه» را با بخش پایانی آن می‌شناسیم که می‌گوید:

«زمان بی‌کرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج/ به پای او دمی است این درنگ درد و رنج/ بسان رود که در نشیب دره سر به سنگ میزند/ رونده باش/ امید هیچ معجزی ز مرده نیست/ زنده باش».

حال شاید بد نباشد در اولین فرصتی که پیدا کردیم کل شعر را با صدای «رضا عمرانی» و «راضیه هاشمی» در قالب یک کتاب صوتی رایگان بشنویم.صوت ها را گوش دهید
مرورگر خود را بروزرسانی کنید


وبگردی