آفتاب

در انتظار یار (شیدا)بدون تردید قالب غزل لطیف ترین و زیباترین قالب شعر فارسی است. این قالب سحرآفرین در طول قرون و اعصار تقریباً در تمام سبکهای شعر فارسی زیننت آفرین دوران شاعران گرانماینه ایران زمین بوده است راستی در کجای عالم می توان اشعاری چون غزلیات سعدی، حافظ و مولاناو صائب را یافت و این خود افتخاری بس غرورانگیز و شادی بخش برای مردم هنر دوست و زیبا پسند این مرز و بوم است.

حال بسیار خوشحالم کنه  چشمم به دیوانی دیگر از غزلینات فارسی باز شده است.
من سالیان سال با آثار هنری و اشعار شیدا آشنا هستم، ایشان از روزگار جوانی تا کنون همواره با عالم هنر و ذوق انسی دلپذیر دارد.
اشعار شیوای شیدا (سیدمحمد قافله باشی) که هم اکنون به زیور طبع آراسته شده است اشعاری روان، پر عاطفه، با احساس رقیق و دوست داشنتنی است.
این شاعر خوش ذوق قزوینی با روحی پر شور از عشقی کهن و پر سوز سخن می گوید وگاه بکارگیری ردیفهای هنری و بعضاً ابتکاری بر موسیقی کلام و رقصان بودن شعرش افزوده است.
برخی از غزلیات و قطعات و اشعار دیگر ایشان چاشنی خوش طعمی از عرفان دارد که شاعر سالهاست با آن آشناست و مزة معنویت را چشیده.
اینن حقیر سراسر این اشنارارزشنمند را به دقت و از سرذوق و علاقه خواندم و لذت وافر بردم و از جان دل برای موفقیت هرچه بیشتر شیدای عزیز دعا کردم.   
 دکتر سیداسماعیل قافله باشی زمستان1397.
وبگردی