آفتاب

دیدن برف در خواب چه تعبیری دارد؟دیدن برف در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود.

برف با سفیدی، زیبایی و سردی آن در خواب تعبیر های جالب و گوناگونی دارد.

وضعیت آب و هوایی که در رویا مشاهده می‌کنید، استعاره‌ای از وضعیت فکری شماست. هوای سرد و برفی می‌تواند اشاره به ذهنی سرد یا اندوهگین داشته باشد. ذهنی که حقایق زیادی را درک نکرده و ممکن است از او پنهان مانده باشد. هوای برفی می‌تواند به وضعیتی اشاره داشته باشد که دیگر توانایی رسیدن به مدارک و شواهد بیشتری را ندارید و احساس می‌کنید که بسیاری از پرسش‌های ذهنی شما بی جواب مانده است. این پرسش‌های بی جواب، ممکن است در شما نوعی ناامیدی ایجاد کرده باشد. ممکن است هم اکنون احساس کنید که باید دوره‌ای طولانی صبر کرده و از تلاش دست بکشید. با دیدن این رویا از خودتان بپرسید که چه سوال‌های بی جوابی وجود دارند که هم اکنون و در زندگی بیداری، از پیدا کردن جواب مناسب برای آن ها، دچار ناامیدی شده اید؟
سمبل برف پیامی از جانب ناخودآگاه شماست مبنی بر این که از پیدا کردن جواب سوال‌های خود ناامید نشوید. فضای به وجود آمده می‌تواند به دلیل دست کشیدن از تلاش به وجود آمده باشد. ممکن است راه‌های زیادی برای رسیدن به مدارک و منابع مناسب وجود داشته باشد که در حال حاضر از آن‌ها بی اطلاع باشید. این رویا از شما می‌خواهد تا از غرایز پنهان خود برای دوام آوردن و حرکت دوباره و رسیدن به اهداف خود استفاده کنید.

این خواب از شما می‌خواهد تا جسارت بیشتری به خرج داده و رسیدن به جواب پرسش‌های به وجود آمده را حق خود بدانید و به راحتی تسلیم نشوید. شما می‌توانید با استفاده از نیرو‌های درونی خود، در برابر شرایط موجود مقاومت کرده و به پیش بروید. ممکن است در این زمان احساس کنید که شرایط و دنیا به ضرر شماست و در حال متوقف کردن شما می‌باشند. به طور مثال فردی که احساس می‌کند در محیط شغلی، قربانی انسان‌های خودخواه و دروغ گو شده است و نمی‌تواند حقوق خود را به راحتی مطالبه کند. این رویا از شما می‌خواهد تا در مقابل این اشخاص سکوت نکرده و آن‌ها را به چالش بکشید. این حق شماست که درباره‌ی حقوق طبیعی خود با دیگران صحبت کنید و به این معنا نیست که به آن‌ها آسیبی برسانید. ممکن است دیگران متوجه سکوت شما نشده و در حال حاضر به آن بی توجه باشند. پس شاید زمان آن باشد که صحبت کنید.

هوای برفی می‌تواند به ذهنی ناامید اشاره داشته باشد. ذهنی که احساس می‌کند جست و جو درباره‌ی حقیقت زندگی، بی فایده شده است و دیگر قدرت و منابع لازم را در اختیار ندارد. این رویا به شما می‌گوید که تنها ممکن است برای مدتی دچار خستگی فکری شده باشید. ناراحتی درونی خود را شناخته و پرسش‌هایی که در طول روز به ذهنتان خطور می‌کند را سرکوب نکنید. اجازه دهید با این پرسش‌ها هدایت شده و به سمت منابع جدید بروید. انعطاف پذیری در این زمان می‌تواند شما را به مسیر‌های با ارزش‌تری هدایت کند.

دیگر معبرین غربی گویند:دیدن برف در خواب بیانگر شروعی تازه و یا پاکسازی بخشی از زندگی شماست. در واقع برف نشان دهنده احساس جدیدی از امنیت، شانس دوباره و یا تجربه چیزی که در حال پایان یافتن است. هم چنین برف می‌تواند سمبل صلح معنوی و آرامش باشد. از جنبه منفی برف بازتاب تجربه پاکسازی شدید و سرد است. شروعی جدید همراه با احساسی ناخوشایند، بدین صورت که دارید تنبیه می‌شوید (انزوای عاطفی) احساس سرما می‌تواند نمادی از حس یک شانه سرد، یک شکست، جدایی و ... باشد. بارش برف نمایانگر موانعی است که در حال انحلال است.

    تعبیر خواب بازی کردن در برف نشان‌دهنده لذت و تفریح پس از یک تجربه مشکل‌ساز است. همچنین این رویا نشانه این است که شما از یک فرصت استفاده می‌کنید. زمستان در خواب ديدن دو حالت دارد. يا به وقت است يا بي وقت.
    اگر زمستان باشد و شما درخواب ببينيد زمستان فرارسيده و برف بر زمين نشسته و هوا به غايت سرد شده است تعبير خاصي ندارد . ولي اگر در تابستان و فصل گرما ببينيد که هوا سرد شده و زمستان است و برف سنگيني مي بارد باز هم دو حالت دارد. يا در آن سرما احساس آزردگي مي کنيد يا نمي کنيد.
    اگر احساس سرما نکرديد و در خواب ديديد لباس و کفش مناسبي داريد و سرما و برف در شما هيچ تاثيري نمي گذارد بسيار خوب است زيرا خواب شما خبر مي دهد که از حوادث غم بار آينده مصونيت مي يابيد و بدون گرند و آسيب زندگي را مي گذرانيد ولي اگر احساس سرما کرديد خوابتان مي گويد در آينده گرند مي بينيد و در مقابل شدايد وسيله دفاعي نداريد و آسيب پذير هستيد.

تعبیر خواب برف به روایت امام جعفر صادق(ع)


    دیدن برف به خواب بر شش وجه است.

    رزق و روزی
    زندگانی
    مال بسیار و ارزانی نرخ‌ها
    لشگر بسیار
    بیماری
    غم و اندوه

    اگر بیند در تابستان برف جمع می‌کرد، دلیل که مال بسیار و حلال جمع کند.
    اگر به زمستان جمع می‌کرد، دلیل که به عیش خوش گذراند و منفعت بسیار یابد.

تعبیر خواب برف به روایت یوسف نبی (ع)


    دیدن برف عذاب و فتنه بود.

منبع: ساعدنیوز
وبگردی