آفتاب

تعبیر خواب از نظر دینمسأله خواب دیدن و تعبیر خواب، از دیدگاه قرآن، یک واقعیت قطعی است، و ما مسلمان ها هرگز نباید خواب دیدن و تعبیر خواب را در ردیف خرافات ، یا حدسیات و مسائل پیش پا افتاده بشماریم.

خواب دیدن از جمله مسائلی است که تقریبا همه ما آن را تجربه کرده و معمولا آثار برخی از این خواب ها را در زندگی خود لمس و مشاهده می کنیم. این رویاها در دسته بندی های مختلف قرار دارند که بسیاری از آن نیاز به تعبیر دارند.

خواب در اسلام حرکت روح به سوی عالم ارواح شمرده شده است. روح انسان در عالم خواب، قالب مثالی (برزخی) به خود می‌گیرد و به پرواز در می‌آید و به جاهایی می‌رود و عوالمی را سیر می‌کند که در بیداری برایش میسر نیست.

می‌توان گفت روح انسان در خواب آزاد می‌شود و می‌تواند سیر آفاق نماید و گذشته و آینده را بدون صورت مادی ببیند، زیرا زمان در آن جا به شکل زمان ما نیست، گذشته و حال و آینده در آن یکی است، منتها این آگاهی روحی بستگی به تکامل روحی افراد دارد.