آفتاب

کازابلانکاسال۱۹۴۲ و با کارگردانی مایکل کورتیز، راوی ماجرای عاشقانه یی در گیرودار جنگ دوم جهانی شد. کازابلانکا با هنرنمایی دو هنرپیشه نامدار تاریخ سینما همفری بوگارت و اینگرید برگمن درخشید و در شمار ماندگارترین فیلم های کلاسیک سینما جای گرفت. کازابلانکا از آن دسته رمانس های نایاب در تاریخ سینماست که پس از گذشت ۶۶ سال از زمان ساختش هنوز طراوت و شادابی خود را از دست نداده. راز ماندگاری آن را باید در تبدیل شدن شخصیت هایش به اسطوره جست وجو کرد، اسطوره هایی که هر گاه آنها را می نگری گویی هنوز زنده اند. هشت نامزدی اسکار و سه جایزه اصلی بهترین فیلم سال، بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه بخشی از سهم کازابلانکاست.

سال۱۹۴۲ و با کارگردانی مایکل کورتیز، راوی ماجرای عاشقانه یی در گیرودار جنگ دوم جهانی شد. کازابلانکا با هنرنمایی دو هنرپیشه نامدار تاریخ سینما همفری بوگارت و اینگرید برگمن درخشید و در شمار ماندگارترین فیلم های کلاسیک سینما جای گرفت. کازابلانکا از آن دسته رمانس های نایاب در تاریخ سینماست که پس از گذشت ۶۶ سال از زمان ساختش هنوز طراوت و شادابی خود را از دست نداده. راز ماندگاری آن را باید در تبدیل شدن شخصیت هایش به اسطوره جست وجو کرد، اسطوره هایی که هر گاه آنها را می نگری گویی هنوز زنده اند. هشت نامزدی اسکار و سه جایزه اصلی بهترین فیلم سال، بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه بخشی از سهم کازابلانکاست.