آفتاب

جوکرآرتور فلک در شهری زندگی می‌کند که در آن فساد و ریا جریان دارد و سیاستمداران آن نیز آلوده به همه این مسائل هستند. آرتور در این شهر می‌خواهد خوب زندگی کند ولی نمی‌تواند چرا که شهروندان نیز همراستا با گاتهام به پلیدی کشیده شده‌اند. آرتور که مشکلات روانی از بچگی در او ریشه کرده، کم کم از این حجم از مشکلات شهری و مدیریتی به ستوه می‌آید، او به جنون می‌رسد و تبدیل به یک آنارشیسم به تمام معنا شده و شروع به کشتار مردم می‌کند.

نمی‌تواند چرا که شهروندان نیز همراستا با گاتهام به پلیدی کشیده شده‌اند. آرتور که مشکلات روانی از بچگی در او ریشه کرده، کم کم از این حجم از مشکلات شهری و مدیریتی به ستوه می‌آید، او به جنون می‌رسد و تبدیل به یک آنارشیسم به تمام معنا شده و شروع به کشتار مردم می‌کند. آرتور در هیبت یک دلقک،‌رهبر ناخواسته گروه بسیاری از معترضین می‌شود که مانند او نقاب دلقک می‌زنند تا به این دنیای کثیف و سیاه بخندند.

جوکر بی‌شک یکی از سیاسی‌ترین فیلم‌های چند سال اخیر به شمار می‌رود و رگه‌های سیاسی خود را در آشوب‌های خیابانی علیه سیاستمدارانی که دم از آزادی و آرامش و رفاه می‌زنند به تصویر می‌کشد. جوکر یک ضد قهرمان است که علیه دولتی فاسد قیام می‌کند و مریدانش راه او را ادامه می‌دهند؛ هرچند راه و روش خشونت‌باری که او برمی‌گزیند کمی تا قسمتی راه درست او را زیر سوال می‌برد.
وبگردی