آفتاب

انتخابات«انتخابات» (Election) فیلمی به کارگردانی الکساندر پین است که در سال ۱۹۹۹ منتشر شد. ریس ویترسپون و متیو برودریک از جمله ستارگان این فیلم هستند. ویترسپون در این عنوان نقش دختری را ایفا می‌کند که برای تبدیل شدن به مدیر کلاس از هیچ کاری سر باز نمی‌زند و برای هر مسئله‌ای یک راه‌حل دارد؛ البته اگر بتوان اسم آن مزحرفات را راه‌حل گذاشت! تلاش‌های نه‌چندان جوانمردانه و خودخواهانه شخصیت اصلی داستان نهایتا وی را به کرسی شورا می‌رساند. مفاهیم و پیام‌های این فیلم به‌شدت عمیق و تاثیرگذار است و باید آن را یکی از برترین آثار سیاسی با تمرکز بر شخصیت یک سیاست‌مدارانه دانست.

«انتخابات» (Election) فیلمی به کارگردانی الکساندر پین است که در سال ۱۹۹۹ منتشر شد. ریس ویترسپون و متیو برودریک از جمله ستارگان این فیلم هستند. ویترسپون در این عنوان نقش دختری را ایفا می‌کند که برای تبدیل شدن به مدیر کلاس از هیچ کاری سر باز نمی‌زند و برای هر مسئله‌ای یک راه‌حل دارد؛ البته اگر بتوان اسم آن مزحرفات را راه‌حل گذاشت! تلاش‌های نه‌چندان جوانمردانه و خودخواهانه شخصیت اصلی داستان نهایتا وی را به کرسی شورا می‌رساند. مفاهیم و پیام‌های این فیلم به‌شدت عمیق و تاثیرگذار است و باید آن را یکی از برترین آثار سیاسی با تمرکز بر شخصیت یک سیاست‌مدارانه دانست.