از استانداردهاى مهمى که وجود آنها در کارخانجات ضرورت دارد. استانداردهاى مربوط به فعاليت‌هاى خدمات و فروش است. اين مدارک اطلاعاتى را براى مصرف‌کننده (خريدار) در مورد انتظارات او از محصولات خريدارى‌شده به‌صورت زير فراهم مى‌کند:


- کاتالوگ، شامل نوع يا انواع محصولات و شرح خصوصيات از نظر خريدار


- برگه ضمانت‌نامه، شامل اطلاعاتى درباره تعهدات توليد‌کننده در مورد عدم کارآيى محصول و مسؤوليت‌پذيرى در مورد پذيرش هزينه خسارت و تعميرات در مدت ضمانت


- دستورالعمل مصرف


- دستورالعمل‌هاى خدمت و حفظ و نگهداري


- دستورالعمل‌هاى نصب