کالاها براساس نوع بسته‌بندى به سه گروه کالايى يعنى کالاهاى با بسته‌بندي، کالاهاى بدون بسته‌بندى و کالاهاى فلّه تقسيم‌بندى مى‌شوند.


وجه مشخصه کالاهاى بدون بسته‌بندى اين است که همان‌طور که توليد مى‌شوند، عرضه مى‌شوند و شکل ظاهر آنها نمايان است و وجه مشخصه کالاهاى فله نيز اين است که شکل خاصى ندارند و در هر ظرفى بريزيم به همان شکل ظرف در مى‌آيند مانند حبوبات، غلات و ...

کالاهاى با بسته‌بندى

کالاهاى با بسته‌بندي، کالاهايى هستند که پس از توليد و آزمايشات لازم در بسته‌بندى‌هاى مخصوص و در ظروفى مناسب که معمولاً نوعى تبليغ و همچنين محافظ نيز به‌حساب مى‌آيد به بازار عرضه مى‌شوند.

کالاهاى بدون بسته‌بندى

کالاهاى بدون بسته‌بندى کالاهايى هستند که همان‌طور که توليد مى‌شوند عرضه مى‌شوند مانند انواع خودرو و آهن‌آلات.

کالاهاى فله

کالاهاى فله، کالاهايى هستند که مشکل خاصى ندارند و در هر ظرفى بريزيم به شکل همان ظرف در مى‌آيد مانند سيمان، حبوبات، غلات و ... .