مشاغل خدماتى فقط محدود به صنايع خدماتى نظير هتل‌داري، هواپيمايي، بانکدارى و غيره نمى‌شود، بلکه خدمات جنبى صنايع توليد‌کننده محصولات فيزيکي، يعنى خدمات حقوقي، درمانى و آموزش‌هاى فروشندگى را نيز در بر مى‌گيرد.


صنايع خدماتى بسيار متنوع هستند. بخش دولتى از طريق دادگاه‌ها، اداره‌هاى کار، بيمارستان‌ها، مراکز اعطا‌کننده تسهيلات مالي، مراکز نظامي، اداره‌هاى پليس و آتش‌نشاني، پست، مراکز قانون‌گذارى و مراکز آموزشي، به ارائه خدمات مى‌پردازد. بخش خصوصى غيرانتفاعى نيز از طريق موزه‌ها، مؤسسات خيريه، کليساها، مراکز آموزش عالي، بنيادها و بيمارستان‌ها ارائه‌کننده خدمات است. يک قسمت بزرگ از بخش اقتصادى نيز از طريق شرکت‌هاى هواپيمايي، بانک‌ها، هتل‌ها، مؤسسات بيمه، شرکت‌هاى مشاوره‌اي، تخصص‌هاى پزشکى و حقوقي، مؤسسات سرگرمي، شرکت‌هاى معاملات ملکي، آژانس‌هاى تبلغاتى و تحقيقات بازار و خرده‌فروشان، ارائه‌کننده خدمات است.


براى تشريح بازاريابى خدمات لازم است موارد زير توضيح داده شوند: