افراد نيز بازاريابى مى‌شوند. بازاريابى شخص، مجموعهٔ فعاليت‌هايى است که هدف از آنها ايجاد، حفظ يا تغيير طرز تفکر يا رفتار مردم است نسبت به افرادى خاص. همهٔ سازمان‌ها و افراد مختلف از بازاريابى شخص استفاده مى‌کنند. سياستمداران براى کسب آراى مردم و جلب پشتيبانى آنها اقدام به بازاريابى خود مى‌کنند. هنرپيشگان و قهرمانان ورزشى از اين نوع بازاريابى براى ارتقاى سطح توانايى‌هاى خود و کسب درآمد بيشتر استفاده مى‌کنند. افراد متخصصى نظير پزشکان، وکلا، حسابداران و معماران به‌منظور کسب شهرت و رونق کسب و کار خود از بازاريابى شخص استفاده مى‌کنند. مديران واحدهاى اقتصادى براى افزايش دارايى‌هاى شرکت خود از بازاريابى شخص به‌عنوان يک ابزار استراتژيک بهره مى‌برند. مراکز اقتصادي، مؤسسات خيريه، تيم‌هاى ورزشي، گروه‌هاى هنرى و مذهبى و ساير سازمان‌ها هم از بازاريابى شخص استفاده مى‌کنند. شخصيت‌پردازي، همنشينى و مجالست يا همبستگى با اشخاص معروف، اغلب به اين سازمان‌ها کمک مى‌کند که بهتر به اهداف خود دست يابند.


هدف

هدف بازاريابى شخص، ايجاد شهرت است. شهرت براى شخص معروفى که نام او توجه، علاقه و اقدامى را به دنبال داشته باشد. افراد شهير از نظر ميزان شهرت با يکديگر فرق دارند. بعضى‌ها فقط در محدوده جغرافيايى خاصى شهرت دارند، همچون شهردار يک شهر، يک بازرگان محلى يا يک پزشک محلي. بعضى‌ها در قسمت خاصى شهرت دارند، همچون مديرعامل انجمن دندانپزشکان امريکا، معاونت يک شرکت، يک نوازنده جاز به همراه يک گروه از افراد سرگرم‌کننده. کسانى نيز مانند هنرپيشگان معروف، قهرمانان ورزشى و رهبران سياسى و مذهبى هستند که شهرت آنها ملى يا بين‌المللى است.

فرآيند

فرآيند بازاريابى شخص، همانند بازاريابى کالا يا خدمت است. بازاريابان شخص نيز براى پى بردن به نيازهاى مصرف‌کننده و دستيابى به قسمت‌هاى بازار، کار را از تجزيه‌وتحليل و تحقيقات بازار شروع مى‌کنند. در مرحله بعد، نوبت به توليد کالا مى‌رسد. در اينجا خصوصيات کنونى و تصوير ذهنى شخص، مورد ارزيابى قرار مى‌گيرد. سپس براى تناسب بهتر با انتظارات و نيازهاى بازار سعى مى‌شود شخص به جايگاه جديدى منتقل شود. سرانجام بازارياب براى ارتقاء و جا انداختن اين شهرت برنامه‌هايى را تهيه مى‌بيند. بعضى از افراد به‌طور طبيعى از توانايى‌ها، ظاهر و رفتارى برخوردار هستند که مخاطبين هدف براى آن ارزش قائل بوده و بدان ارج مى‌نهند. اما در بيشتر موارد اين شهرت تقريباً در هر زمينه‌اى بايد با استفاده فعالانه از بازاريابى شخص ايجاد شود.