بايدتأکيد شود که ملاک‌هاى ما از موفقيت، سود کوتاه‌مدت و چشم‌اندازهاى مالى درازمدت است و معروفيت و زيبايى وب سايت اصلاً مدّنظر نيست. البته هيچ وب سايتى تمام ملاک‌هاى گفته‌شده را دارا نمى‌باشد.

جدول عوامل اصلى موفقيت وب‌سايت‌هاى تجارى

عوامل اصلى موفقيت (KSF) نمونه‌هاى بيانگر عوامل اصلى موفقيت
ارزش افزوده روشن قيمت‌هاى رقابتي، انتخاب گسترده، فرآيند آسان سفارش دادن، اطلاعات فراوان راجع به محصول، ...
تبليغ کم هزينه وب سايتي کانال‌هاى ارتباطاتى موجود (مثلاً خبرنامه‌، روزنامه‌ها، فروشگاه‌هاى حراجى فيزيکى و ...) مى‌توانند بدون هزينه اضافى بکار روند.
نبود اختلافات مهم با نيروهاى موجود فروشندگان مستقيم، بازيگران جديد (از کشورهاى در حال توسعه)
اکثر مشتريان بالقوه کاربران اينترنتى هستند وب سايت‌هايى که محصولات کامپيوترى يا محصولاتى که افراد جوان را هدف قرار داده‌اند، ارائه مى‌نمايند.
محصولات به آسانى قابل تحويل هستند. کالاهايى که مى‌توانند بصورت ديجيتالى در آيند (مثلاً متن)
سايت‌هايى که ارزش افزوده را به حداکثر مى‌رسانند نه پيچيدگى فنى يا جوانب زيباشناختى را سايت‌هاى www.yahoo.com, www.boxman.se, www.chinaonline.com را ملاحظه نماييد.
از همه مهم‌تر: کاهش فوق‌العاده هزينه‌هاى تعامل به بخش ارزش افزوده متفاوت حضور در اينترنت / اکسترانت / اينترانت مراجعه کنيد.