�انگيزه‌هاى تأسيس منطقه آزاد تجاري، صنعتي، جهانگردى در جزيره کيش� فصل‌نامه کيش، شماره اول، سال اول (آذرماه ۱۳۶۹) ص ۱۴۸.

درباره عملکرد مناطق آزاد ايران، برخى از مسئولين مناطق معتقد هستند که در حال حاضر محور اساسى کليه فعاليت‌ها در کيش با استفاده از معافيت کالاى همراه مسافر است، که عملاً با فراهم نمودن شرايط عزيمت مردم کشورمان به جزيره، و متعاقب آن اقامت در کيش و اقدام به خريد برخى کالاهاى خانگى از سوى آنان، و انتقال اين کالاها به داخل کشور تسهيل گرديده است. در حالى که حاصل اين عملکرد سود مناسبى به‌عنوان کمکى جهت معيشت خانواده‌ها تلقى مى‌شود، رونق و بازدهى مناسبى هم براى تجار و بازرگانان و به تبع آن هتل‌داران و ساير فعالين و شاغلين در کيش به ارمغان مى‌آورد، و به سازمان عمران کيش هم، اين امکان را داده است که بدون تحميل به بودجه عمومى کشور و اعتبارات دولتي، برنامه‌هاى توسعه خود را، در سرمايه‌گذارى‌هاى زيربنائى به انجام برساند، و علاوه بر محروميت‌زدائى از منطقه موجبات حضور فعال مردم در مناطق محروم جنوبى کشور را نيز، فراهم آورد. مهم‌تر از همه اينکه بتواند يک حضور فعال اقتصادى چه در بعد سياسى و چه در بعد تجارى و صنعتى را به نحوى تأمين نمايد، که از هم‌اکنون سرمايه‌هاى مردم در جهت بسط سرمايه‌گذارى‌هاى زيربنائي، عمراني، خدماتي، در اين جزيره جذب و مورد بهره‌بردارى قرار گيرند.


ميزان قراردادهاى منعقد شده در زمينه‌هاى مختلف اقتصادي، حاصل اعتماد مردم و تکيه بر حضور فعال اقتصادى سازمان و مردم، در جزيره مى‌باشد؛ ولى با توجه به اهداف اصلى تدوين شده، جهت فعاليت‌هاى آتى منطقه آزاد کيش، و همچنين انتظارى که از عملکرد اينگونه مناطق وجود دارد، روند فعلى امور در کيش جزء اهداف سازمان نمى‌باشد و صرفاً به‌عنوان يک دوره موقت تلقى مى‌شود.


سازمان عمران کيش، بخشى از فعاليت‌هاى يکساله سازمان عمران کيش، (ارديبهشت ۱۳۶۹) ص ۲.


اما در مورد روند آتى عملکرد منطقه آزاد کيش، براساس برنامه مدون، بايد گفت: بدون ترديد اهداف اصلى از تأسيس مناطق و بندرهاى آزاد، عبارت از کمک به اجراء برنامه‌هاى توسعه اقتصادى آن کشور، و برخوردارى از موازنه مثبت بازرگانى و تجارى در منطقه و ارزآورى براى کشور مى‌باشد و در اين رهگذر کليه برنامه‌هاى تدوين شده در سازمان عمران کيش براى منطقه آزاد کيش نيز برمبناى کمک به تحصيل ارز، براى مجموعه کشور و فراهم نمودن زمينه‌هاى مناسب جهت افزايش توان‌هاى تخصصى کشور به‌خصوص در زمينهٔ ورود تکنولوژى اصلاح صنايع، و ورنق اقتصادى کشور طراحى گرديده است.


در اين راستا سازمان عمران کيش، فعاليت‌هاى خود را به سه محور اصلى صنعت و توليد، تجارت و سياحت متمرکز کرده است، و تلاش مى‌کند، تا با صادرات ارزش افزوده کالاهاى توليدى در منطقه آزاد کيش (صدور نيروى کار) و همچنين تبديل کيش به يک پايگاه تجارى امن و پررونق، امکان صادرات مجدد کالا را فراهم آورد. در بخش جهانگردى نيز علاوه بر پذيرش تعداد قابل توجهى از مردم کشورمان به منطقه، شاهد ايجاد جاذبه‌هاى سياحتى مناسب جهت جلب سياحان خارجى به منطقه کيش مى‌باشيم.