مسئولان گمرکى بايد روش‌هاى خاصى را براى تنظيم عمليات در داخل مناطق آزاد، در مبادى ورودى و خروجى مناطق و در بنادر يا محل‌هاى واردات يا صادرات برقرار نمايند تا تضمين شود که از امتيازات داده شده نظير معافيت از حقوق و عوارض ورودى و معافيت داشتن جواز کنترل سوء استفاده نمى‌شود.


در صورتى‌که مناطق آزاد به توسط ارگان‌هائى به غير از گمرکات اداره مى‌شوند حدود نظارت دو ارگان بايد مورد موافقت قرار گيرد و از کنترل‌هاى مکرر بايد پرهيز شود. معمولاً مقامات منطقه آزاد به قانون تسهيلات زيربنائى و خدمات توجه دارند و حال آنکه کنترل کالاها بر عهده مقامات گمرکى است.


معذالک، شرايط سندسپارى و اطلاعاتى هر دو ارگان بايد هماهنگ باشد. چون مسئولان گمرک موظف هستند که کنترل بر کالاهائى را که در داخل و خارج مناطق آزاد حرکت مى‌کنند با حداقل دخل و تصرف و تأخير انجام دهند، گاه تصريح مى‌نمايند که مناطق آزاد به هم ملحق گردند و نقاط ورود و خروج محدود باشد. اين امر تا حد زيادى از حرکت غيرمجاز کالاها در بين مناطق آزاد و قلمرو گمرکى جلوگيرى مى‌نمايد. در نقاط ورودى و خروجى مناطق، مقامات گمرکى و منطقه مى‌توانند پست‌هاى کنترل مشترکى را تأسيس کنند که هيچ‌گونه نظارت مجددى در اين نقاط انجام نشود. البته، در بعضى از کشورها، اين نظارت منحصراً وظيفه گمرکات است.


گمرکات همچنين ممکن است بخواهند که مؤسسات گزارشات مربوط به ورود، ساخت و صدور کالاها را نگهدارى نمايند. بازديدهاى تصادفى جهت تضمين اينکه مؤسسات منطقه آزاد با شرايط مطابقت دارند نيز بايد انجام شوند. البته، در عمل اين بازديدها نبايد به‌صورتى انجام شود که موجب محدوديت يا تأخير در عمليات گردد.


يک اقدام کنترلى ديگر که در تصدى منطقه آزاد از سوى مسئولان اختيار شده اين است که با موافقت مؤسسات تعيين گردد، چه اقلامى را مى‌خواهند وارد و يا صادر کنند تا گمرک بتواند امر کنترل را بهتر به انجام برساند. صدور و يا ورود کالاهائى که در مورد آن موافقت نشده مستلزم کسب اجازه مخصوص است. اين کار مانع از آن مى‌گردد که يک مؤسسه خارج از شرايط مجوز خود عمل نمايد.


اجازه براى وارد کردن يا صادر کردن کالاهاى تصويب شده البته بايد به‌صورت کلى باشد و از احتياج به اجازه قبلى براى هر محموله بايد پرهيز کرد. به علاوه به هنگامى که احتياج به افزودن يا حذف اقلام مجاز مى‌باشد، باشد بايد حالت انعطاف‌پذيرى داشت.