کاربران مبتدى که به اينترنت دسترسى دارند و از تجارت مبتنى‌بر اينترنت سود ميبرند، در هريک از مراحل چرخه تجارت با موانعى نيز مواجه مى‌گردند که بستگى به تجربه کاربر نيز دارد اما اين موضوع براى کاربرانى که براى اولين‌بار اقدام به انجام معامله ازطريق تجارت الکترونيکى مى‌نمايند، تفاوت دارد، آن‌ها معمولاً براى اولين‌بار از يک فروشگاه در خارج کشور و با استفاده از يک زبان غيرمأنوس خريد مى‌کنند.

آشنايى با موتورهاى جستجو (search engine)

پيداکردن اقلام موردنياز در شبکه web حتى براى افرادى که تجربياتى در اين زمينه دارند لزوماً ساده نمى‌باشد. در برخى موارد ممکن است کاربران ازطريق تبليغات يا يک دوست آدرس سايت موردنظر را مستقيماً دريافت نمايند درحالى که در اغلب موارد جستجو ازطريق موتورهاى جستجو انجام مى‌پذيرد. موتورهاى جستجو بعضاً آدرس هزاران سايت را دراختيار قرار مى‌دهند که برخى از آنها نيز نامربوط مى‌باشند، به‌هرحال يافتن يک سايت براى کالا يا خدمات موردنياز زمان مى‌برد و علاوه‌بر آن کسب قيمت و مقايسه آن با موارد ديگر نيز باعث صرف زمان بيشترى مى‌گردد.

اعتماد به کالاهايى که رؤيت نشده‌اند

در يک فروشگاه واقعى شخص مى‌داند چه کالايى را دريافت مى‌کند آن را مى‌بيند و حتى آزمايش مى‌کند حتى آزمايش مى‌کند و اين برخلاف خريد يک کالا از فروشگاه الکترونيکى است که در اين‌گونه خريدها، خريدار تنها با توضيحاتى راجع به کالا يا خدمات و احتمالاً عکسى از آن روبروست.

آشنايى با چگونگى سفارش الکترونيکى

صدور سفارش الکترونيکى مستلزم پرکردن فرم‌هايى است که براى کاربران مبتدي، تازگى دارد. کاربران اطلاعاتى را در فرم‌هاى سفارش پرمى‌کنند که بعضاً نگرانى سوءاستفاده از آن اطلاعات را نيز خواهند داشت.

اعتماد در پرداخت‌ها

فرم‌هاى سفارش انواع مختلفى از اطلاعات را دريافت مى‌کنند ازجمله شماره کارت‌هاى اعتبارى که کاربر مى‌بايست به عدم سوءاستفاده از اين اطلاعات اعتماد کافى داشته باشد.

اعتماد به تحويل

کالا سفارش داده مى‌شود و بهاى آن نيز پرداخت مى‌گردد اما آيا آن کالا تحويل خواهد شد؟ آيا بليطى که وجه آن پرداخت شده در فرودگاه تحويل مسافر خواهد گرديد؟ آيا سايتى که اقدام به اين معامله تجارى کرده يک سايت جعلى نيست؟ اين موارد ازجمله چالش‌ها و نگرانى‌هاى پيش‌روى کاربران تجارت الکترونيکى محسوب مى‌گردند.

اعتماد به خدمات پس از فروش

در فروشگاه‌هاى واقعى کالاى معيوب مرجوع مى‌گردد اما اين نگرانى در يک خريدار الکترونيکى وجود دارد که درصورت وجود مشکل در کالا يا خدمات آيا مى‌توان از خدمات پس از فروش نيز استفاده کرد. اين موانع در مدل چرخه تجارت در شکل ذيل نمايش داده شده است.