پيشرفت‌هاى چشمگير در تکنولوژى اطلاعات و ارتباطات در دهه‌هاى اخير موجب دگرگونى در بسيارى از زمينه‌ها ازجمله تجارت جهانى گرديد و به‌تبع آن فرآيندها و الگوهاى فعاليت‌هاى اقتصادي، بانکداري، گمرکات و غيره دستخوش تغييرات شده‌اند.