برخى برآوردها حاکى از آن است که ۲۰ درصد توليد ناخالص ملى (Gross National Products) صرف ايجاد اطلاعات جديد مى‌گردد و بيش از ۹۰ درصد اطلاعات توليدى از نوع اسناد هستند و در بانک‌هاى اطلاعاتى (پايگاه‌هاى داده) ذخيره نشده‌اند. آيا هزينه توليد اطلاعات در سازمان سنجيده مى‌شود؟


در سيستم‌هاى نشر روميزى و پردازشگرهاى متن متداول، يک نويسنده ۳۰ درصد وقت خود را صرف جستجوى اطلاعات و ۳۰ درصد ديگر را صرف سبک نگارش (Style) و اتصال پاراگراف‌ها مى‌نمايد تا صفحات چاپى زيبايى را ارائه نمايد. و اين در حالى است که به‌طور متوسط در هر ۱۸ ماه، فن‌آورى کاملاً دگرگون مى‌گردد به‌گونه‌اى که دائماً براى تبديل داده‌ها مى‌بايد هزينه‌هايى را بابت سخت‌افزار و نرم‌افزار پرداخت نمود.