- افزايش رشد تجارت


- افزايش فروش


- افزايش درآمد


- افزايش سرمايه‌گذاري


- افزايش سطح رفاه زندگى مردم


- ايجاد فرصت‌هاى تجارى جديد براى صنايع و بنگاه‌هاى بازرگانى (ناشى از رفع تبعيضات و تحصيل امتيازات تجارى حاصل از مذاکرات بين دولت‌ها)


- افزايش فرصت‌هاى جديد شغلى (کارآفرينى نسل جوان در درازمدت)


- افزايش قابل ملاحظه امنيت دسترسى به بازارهاى صادراتى ناشى از تثبيت تعرفه‌ها


- افزايش تضمين‌ بازارها و ثبات دسترسى به آنها ناشى از بکارگيرى قواعد متحدالشکل در تمامى کشورهاى عضو سازمان‌هاى جهاني


- امکان ارائه خدمات و محصولات در سطح جهاني


- جلوگيرى از اتلاف وقت و کاهش ترددهاى بى‌مورد


- کمک به منابع انرژى و محيط زيست


- کاهش هزينه‌هاى سربار و ايجاد رقابت در سطح بين‌المللي


- دسترسى سريع به اطلاعات


- عدم حضور واسطه


- کاهش هزينه‌هاى تبليغات کالا بويژه در سطح بين‌المللي


- ورود به بازارهاى فرامنطقه‌اى درجهت بازاريابى جهاني