خريد ازطريق اينترنت يک نمونه از مثال تجارت الکترونيکى مى‌باشد به‌طور کلى واژه تجارت الکترونيکى اشاره به معاملات الکترونيکى مى‌نمايد که ازطريق شبکه‌هاى ارتباطى انجام مى‌پذيرد.


ابتدا، خريدار يا مصرف‌کننده به جستجوى يک مغازه مجازى ازطريق اينترنت مى‌پردازد و کالايى را ازطريق وب يا پست الکترونيکى سفارش مى‌دهد و نهايتاً کالا را تحويل مى‌گيرد. بديهى است که به اين ترتيب فرآيند خريد کالا به‌سادگى و سرعت انجام مى‌پذيرد. صورتحساب نيز به طرق مختلف ازجمله بصورت نقدي، پس از تحويل جنس، واريز وجه به حساب بانکى فروشنده، postal money order و يا ازطريق کارت اعتبارى مى‌تواند پرداخت شود.


تجارت الکترونيک درواقع فرآيند خريد و فروش محصولات و خدمات برروى شبکه اينترنت مى‌باشد و مى‌توان آن را به چند گروه: تجارت بين بنگاه و مصرف‌کننده يا مشترى (B2C)، تجارت بين بنگاه و بنگاه (B2B) و تجارت بين مصرف‌کننده و مصرف‌کننده (C2C) تقسيم نمود. که در اين ميان فعاليت‌هاى تجارى عمدتاً در چارچوب B2B و B2C متمرکز گرديده‌اند. هرچند در آينده فعاليت‌هاى تجارى B2A و C2A نيز قابل پيش‌بينى مى‌باشند که در ادامه به معرفى هريک پرداخته شده است.