مزاياى استفاده از مکانيزم تبادل الکترونيکى اطلاعات در تجارت بين‌المللى و آثال کلى آن روى اقتصاد کلان کشورها را مى‌توان به‌شرح زير برشمرد:


- پايين‌آوردن چشمگير هزينه‌هاى عملياتي


- انجام خريد و فروش (واردات و صادرات)، انجام مناقصه‌هاى بين‌المللي، کنترل موجودى‌ها، امور بانکى و پرداخت‌ها، انجام فعاليت‌هاى گمرکى و غيره به‌گونه‌اى آسانتر، سريعتر و دقيقتر


- بالارفتن سطح توليد و برگشت سريع سرمايه‌ها (توسعه صادرات)


- ايجاد هماهنگى و تطبيق شرايط کارى با کشورهاى ديگر بويژه از ديدگاه موضوع رقابت در بازار جهانى و همچنين پيوستن به قطب‌هاى اقتصادي


- به حداقل رساندن اشتباهات انسانى و به‌وجود آوردن امکانات بهتر براى کنترل و برنامه‌ريزي


- ورود تجارت‌هاى کوچک و متوسط به صحنه تجارت بين‌المللي، ايجاد اشتغال، فقرزدايى و انتقال فن‌آوري.