يکى از متداولترين تکنولوژى‌هاى نرم‌افزارى جهت ايجاد و توسعه سيستم‌هاى کاربردى مبتنى‌بر کارت‌هاى هوشمند توسط شرکت سان مايکروسيستم ارائه گرديده است. اين تکنولوژى در بسته نرم‌افزارى اين شرکت، موسوم به Java Card Development Kit عرضه‌شده و شامل زيرمجموعه‌اى از زبان برنامه‌نويسى همه‌منظوره و شيءگراى جاوا و همراه با يک optimizer محيط اجرايى را براى کارت‌هاى هوشمند فراهم نموده است. با استفاده از اين ابزار اپلت‌هاى جاوا (برنامه‌هاى کوچک جاوا که تحت مرورگرها اجرا مى‌شوند) براى کارت‌هاى هوشمند مبتنى‌بر جاوا (Java Card Platform) نوشته، آزمايش و به‌اجرا درمى‌آيند. لذا اپلت‌هاى ايجادشده مى‌توانند از توانايى‌هاى زبان برنامه‌نويسى جاوا و ويژگى‌هاى آن استفاده نمايند. مؤلفه‌هاى موجود در Java Card API طراحى مؤثر و امنى را فراهم ساخته‌اند.


Java Card API با استانداردهاى بين‌المللى ازجمله ISO7816 و استاندارد صنعتى Europay/Master Card/Visa-EMV مطابقت دارد.