آیا پریدن یا طناب زدن باعث آسیب به دیسک می شود؟

ستون فقرات بدن انسان از دیسکت هایی تشکیل شده که بین مهره های گردن (بجز بین مهره اول و دوم) دیسک داریم. در ناحیه توراسیک یا سینه ای و ناحیه کمری بین هردومهره قرار دارند. واحد های حرکتی در بدن ما مهره ها هستند. همچنین دیسک ها و لیگامان هایی که دیسک را به مهره ها وصل می کنند و همه این عوامل انحناهایی را در ستون فقرات بدن ما ایجاد می کنند. در ادامه بیشتر بخوانید:

نقش دیسک در بدن ماچیست ؟
دیسک نیروهایی را که به بدن می رسد، توزیع می کند. یعنی وقتی فشار به ستون فقرات ما وارد می شود، این فشار به تمام مهره های ستون فقرات ما توزیع می شود و اجازه نمی دهد کل نیرو را فقط یک ناحیه متحمل شود. چون درصد زیادی از دیسک را آب تشکیل می دهد که توزیع کننده نیروست.
دیسک به خاطر ساختارش بشدت در برابر ضربه مقاوم است. ممکن است افرادی درد گردن یا کمر داشته باشند، اما هیچ اطلاعی از مشکل دیسک خود نداشته باشند. این افراد به علت تصادف و بعد از انجام آزمایشاتی مثل ام آرآی برای پیداکردن شکستگی احتمالی، به طور اتفاقی متوجه مشکل دیسک شان می شوند. البته این که تصادف یا ضربه باعث بیرون زدگی یا فتق دیسک یا پارگی دیسک شود، بسیار نادر است . دیسک پاره شده به علت تصادف یا ضربه را مثل شکستگی مهره، صدمه به ستون فقرات یا آسیب لیگامان درمان می کنیم.
آیا پریدن یا طناب زدن باعث آسیب به دیسک می شود؟
خیر.
چه عواملی بر تخریب دیسک نقش دارد؟
زمینه ژنتیک و عوامل محیطی روی فرسایش یا تخریب آن موثرند. الگوی زندگی افراد نیز نقش مهمی دارد. زندگی پشت میزنشینی، استفاده زیاد از رایانه، تبلت و تلفن همراه، مصرف سیگار و دخانیات روند فرسایش دیسک را تسریع می کنند. ما حتی بیماران 16یا 18ساله ای را مشاهده می کنیم که به خاطر مصرف سیگار دیسک های متعدد کم آب دارند. تا حدی که دیسک برایش مشکل ساز شده است. بلند کردن وزنه سنگین هرچند بلافاصله مشکل ساز نمی شود، ولی می تواند در طول زمان روند فرسایش دیسک را تسهیل کند. فتق دیسک بین مهره ای بسته به شدت آن، علائم یکطرفه یا دوطرفه ایجاد می کند. اگر در ناحیه کمر باشد درد به پاها می زند . اگر در گردن باشد درد به دست می زند. اگر در ناحیه پشتی باشد درد کمربندی و ضعف اندام تحتانی را ایجاد می کند.
اگر دیسک آسیب ببیند، همچنین آسیب عصب وجود داشته باشد، چه نشانه هایی دارد؟
آسیب به دیسک درد تیــر کشــــنده ایجاد می کند، ولی وقتی آسیب به عصب وارد می شود، علاوه بردرد تیرکشنده، بیمار گزگز و مورمورشدن، سوزن سوزن شدن و ضعف اندام را هم حس می کند. البته دیابت پنهان هم شبیه این دردها را اما با یک مقدار تفاوت ایجاد می کند.
آیا از دست رفتن آب دیسک الزاما یک بیماری محسوب می شود؟
خیر این مساله یک روند طبیعی است و به سالخوردگی دیسک مربوط می شود . ما چیزی به عنوان داروی غضروف ساز نداریم . به طور مثال، غضروف نهنگ، آب را به دیسک برنمی گرداند. ما با کنترل مسائلی که باعث فشار به ستون فقرات می شود، می توانیم از کاهش آب دیسک پیشگیری و کاری کنیم که دیسک مستعد بیرون زدگی نشود. فتق دیسک بالغ بر 80 درصد موارد به درمان طبی جواب می دهد و جراحی در شرایط خاص انجام می شود.