مخالفت یا کسب امتیازات بیشتر؟

پیش از آنکه استعفاهای زنجیره‌ای رؤسای فدراسیون‌های ورزشی با حضور محسن مهرعلیزاده در انتخابات ریاست کمیتهٔ ملی المپیک ارتباط پیدا کند، سخنگوی سازمان تربیت بدنی با صدور اطلاعیه‌ای خبر از انصراف مهرعلیزاده در انتخابات ریاست کمیتهٔ ملی المپیک داد.