شب قدر چه شبی است؟ | تحقیق درباره شب قدر

در این مقاله به فلسفه شب قدر، ویژگی های شب قدر، پیدایش شب قدر، اعمال شب قدر و موضوعات دیگری پیرامون این شب پر ارزش پرداخته شده است. تاریخ شب قدر ماه رمضان 97، 14 خرداد، 16 خرداد و 18 خرداد از اذان مغرب تا اذان صبح می باشد.