مبطلات روزه بانوان | احکام روزه بانوان

مبطلات روزه بانوان | در این مقاله به استفتائات روزه بر اساس فتوای مقام معظم رهبری برای بانوان پرداخته شده است. احکام روزه زن باردار، احکام استحاضه و روزه و دیگر مسائل پیرامون روزه داری بانوان.

شیر دهی و بارداری بانوان
روزه زن باردار
198. آیا روزه گرفتن بر زن بارداری که نمی ‏داند روزه برای جنین او ضرر دارد یا خیر، واجب است؟
ج) اگر بر اثر روزه، خوف ضرر بر جنین داشته باشد و خوف وی هم دارای منشأ عقلایی باشد، افطار بر او واجب است و در غیر این صورت واجب است که روزه بگیرد.
روزه زن باردار و شیرده با ترس از ضرر
199. زنی که کودک خود را شیر می ‏داده و باردار هم بوده و در همان حال روزه ماه رمضان را هم گرفته است، و هنگام زایمان فرزندش مرده به دنیا آمد، اگر از ابتدا احتمال ضرر را می ‏داده و در عین حال روزه گرفته است:
الف. آیا روزه ‏اش صحیح است یا خیر؟
ب. آیا دیه بر ذمّه او هست یا خیر؟
ج. اگر احتمال ضرر نمی ‏داده، ولی بعداً معلوم شده که روزه گرفتن برای جنین ضرر داشته، چه حکمی دارد؟
ج) اگر با وجود خوف از ضرری که دارای منشأ عقلایی است، روزه گرفته باشد و یا بعداً برایش معلوم شود که روزه برای وی یا برای جنین ‏اش ضرر داشته، روزه ‏اش صحیح نیست و قضای آن بر او واجب است، ولی ثبوت دیه جنین متوقف بر این است که ثابت شود فوت جنین مستند به روزه گرفتن وی است.
200. اگر روزه در ماه رمضان برای خودِ زن حامل یا شیرده ضرر دارد و این ضرر داشتن تا ماه رمضان سال بعد ادامه پیدا کند، آیا این هم حکم بیمار را دارد و قضا ساقط است و پرداخت فدیه کفایت می کند؟
ج) حکم بیمار را دارد.
عادت ماهیانه بانوان
حائض شدن در حال روزه
201. اگر زن در ماه مبارک رمضان دو ساعت یا کمتر مانده به اذان مغرب حیض شود، آیا روزه ‏اش باطل می ‏شود؟
ج) روزه ‏اش باطل است.
202. اگر زنی که به خاطر نذر روزه روز معیّنی روزه‏ دار است، در حال روزه حیض شود، چه تکلیفی دارد؟
ج) روزه ‏اش با عادت شدن، ولو در یک جزء از روز باشد، باطل می ‏شود و قضای آن روز بعد از پاک شدن بر او واجب است.
203. زنی که می خواهد شصت روز روزه کفاره بگیرد و در اثناء به روزهای عادت ماهانه و امثال آن می رسد چه باید بکند؟
ج) پس از پایان آن روزها می تواند بقیه ی روزه ها را بگیرد و لازم نیست آنها را از سر بگیرد.
پاک شدن از حیض پیش از اذان صبح
204. اگر زن حائض در ماه رمضان، پیش از اذان صبح از حیض پاک شود، تکلیف او چیست؟
ج) اگر برای غسل وقت دارد، باید غسل کند و اگر وقت تنگ است، باید تیمّم کند و روزه ‏اش صحیح است. و اگر از روی عمد، غسل یا تیمم نکند، روزه ‏اش باطل است و باید کفّاره بدهد.
علم به پاک شدن از حیض در اثنای روز ماه رمضان
205. اگر زنی بعلت عدم اطمینان به پاکی از حیض, در سحر ماه رمضان غسل نکند و در بین روز متوجه شود که پاک شده بوده آیا تکلیفش در این روز امساک است؟
ج) در فرض سؤال اگر مفطری را مرتکب نشده، نیّت روزه می کند و بنابر احتیاط واجب این روز را قضا نماید اما در صورت ارتکاب مفطر کفّاره آن روز بر او واجب نیست.

منبع: 3rdimam.com