استیضاح ظریف!

"محمد جواد ظریف" بی تردید نماد رویکرد اعتدالی دولتی است که اکثریت مردم طی دو دوره انتخابات ریاست جمهوری به آن رأی اعتماد دادند.

"محمد جواد ظریف" بی تردید نماد رویکرد اعتدالی دولتی است که اکثریت مردم طی دو دوره انتخابات ریاست جمهوری به آن رأی اعتماد دادند.

این رویکرد مهمترین دستور کار خود را سیاست خارجی و بازگشت سرافرازانه ایران به جامعه بین المللی قرار داد. هنوز هم این اولویت برجای خود باقی است و همه رأی دهندگان براین باورند که یکی از اصلی ترین راهکارها برای برون رفت کشور از مشکلات جاری، دیپلماسی فعالی است که به رغم همه موانع موجود، همچنان کانال های گفت وگو و تعامل را با جامعه جهانی حفظ کرده است.
تلاش مخالفان برجام برای استیضاح وزیر امورخارجه، نه از پوسته و ژست انقلابی برخوردار است و نه می تواند توجیه گر افکار عمومی در بزنگاهی باشد که دستگاه دیپلماسی کشور بیش از هرزمان به اعتبار و مشروعیت در داخل نیازمند است. در حالیکه دولت ترامپ و متحدان منطقه ای آن در اقدامی گسترده به ناکارآمد کردن دیپلماسی فعال ایران مشغولند و سیاست خارجی بیشترین بار مسئولیت را در مقابله با آن بردوش دارد، طراحان استیضاح وزیر امورخارجه براساس آنچه نزد خود هزینه و فایده می خوانند بر انجام این کار اصرار دارند.
اما آیا به راستی ناکارآمد کردن دستگاه دیپلماسی کم هزینه تر از آن چیزی است که مخالفان برجام مدعی اند، اظهارات ظریف در باره سوداگران پولشویی وارد کرده است؟ وزیر امور خارجه در گفت وگوی شهره شده اش با خبر آنلاین، سخن پیچیده و اشاره به موضوعی گمنام نزد افکار عمومی و به ویژه نمایندگان مجلس و دیگر قوا نکرد. او در نقد برخی مخالفت ها با FATFو CFT گفت:« اعتقاد دارم خیلی از این نگرانی ها، نگرانی های صادقانه است. اما فکر می کنم پشت برخی از این فضاسازی ها منافع اقتصادی است. بالاخره پولشویی در کشور یک واقعیت است. نمی خواهم این پولشویی را به جایی نسبت دهم. اما جا هایی که هزاران میلیارد پولشویی می کنند، حتما آنقدر توان مالی دارند که ده ها و صد ها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند. با این وضعیت ما نمی توانیم با فضا سازی ها مقابله کنیم. کسانی که یک قلم معامله شان ممکن است ۳۰ هزار میلیارد باشد فضاسازی کرده اند. آن ها می توانند بودجه وزارت خارجه را هزینه یک قلم فضا سازی شان کنند. » در اینجا دو نکته قابل توجه است؛ نخست منطق ادعای ظریف که بنا به اظهارات مکرر نمایندگان مجلس و قوه قضائیه امری بدیع و مورد قبول مشترک است.
اگر این توافق نبود، قانون مربوط به پولشویی سال ها پیش از این مورد تصویب مجلس قرار نمی گرفت. نکته دیگر اینکه ظریف برحسب اصرار قوه قضائیه استدلال خود را در این باره به صورت مدون تقدیم کرده است. هواداران استیضاح می توانستند تا هنگام واکنش قوه قضائیه به استدلال وزیر امور خارجه صبوری کنند. عجله در ارائه طرح استیضاح تنها به آشفته کردن چشم انداز و مشغول کردن دستگاه دیپلماسی به موضوعی است که بر ضرب آهنگ اقدام های دیپلماتیک در تعامل با جامعه جهانی تأثیر گذاشته و در این حال موضوع کلیدی مقابله با پولشویی و فوریت تصمیم سازی درباره پیوستن به FATF و CFT را به حاشیه می برد. مهم تر اینکه چهره عمومی رئیس دیپلماسی کشور را در بزنگاه کنونی که بیش از هر زمان به اعتبار و اقتدار نیازمند است، دچار آسیب می کند. واکنش اکثریت نمایندگان مجلس به طرح استیضاح، بیش از هرچیز نزد رأی دهندگانی بازتاب دارد که در دو انتخابات ریاست جمهوری اخیر با اکثریت خود به رویکرد اعتدالی آری گفتند.