، زاییده فرافکنی‌ها

نمایشگاه‌های الکامپ و تله‌کام برای نخستین‌بار به صورت همزمان برگزار شدند ....