نگاه مطبوعات به جشنواره مطبوعات

در این هفته مطبوعات، موضوع نگاه دوم به مطبوعات شد و بهانه آن چهاردهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها گردید که روز چهارشنبه (۱۶/۸) توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی افتتاح شد. سخنان آقای حداد عادل در مراسم افتتاحیه جشنواره مطبوعات امسال که برای نخستین بار به طور جداگانه از نمایشگاه بین المللی کتاب برگزار گردید واکنش وسیعی در روزنامه های پنج شنبه (۱۷/۶) یافت.